13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi események díjazásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya házasságkötésre illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére valamint névadó, házassági évforduló, házasságkötés megerősítése és egyéb családi esemény megünneplésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

(2) Az anyakönyvi események létesítésére alkalmas hivatali helyiség (a továbbiakban: hivatali helyiség) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége, 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.

(3) A rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő

a) hétfő-csütörtök: 8,00 órától -16,00 óráig,

b) péntek: 8,00 órától - 14,00 óráig.

2. § (1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és szeptember 30. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az anyakönyvi eseményen résztvevő személyek és az anyakönyvi alapiratok védelme érdekében az anyakönyvi esemény csak a hivatali helyiségben tartható meg.

(2) Kedvezőtlen időjárási viszonynak tekintendő a zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet.

3. § (1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalmát és díjazását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem nyújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 10. napon kell megfizetni a hivatali helyiség házipénztárában. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni az (4) bekezdésben meghatározottak kivételével csak írásban lehet, legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. napig.

(4) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 10.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményenként 5.000,- Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) bekezdésében megállapított díj terhére.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet 13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások tartalma és díjazása
1 A
2 Hivatali munkaidőben hivatali helyiségben tartott anyakönyvi események
3 A B C D
4 Helyszín szolgáltatás megnevezése szolgáltatás tartalma szolgál-tatás díja
5 alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd - igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás - hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről

0.-
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd - igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás - hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-Ft)
- gyertya biztosítása (1.000.-Ft)


2.000.-
6 B
7 Hivatali munkaidőn kívül tartott anyakönyvi esemény
8 A B C D
9 Helyszín szolgáltatás megnevezése szolgáltatás tartalma szolgál-tatás díja (Ft)
10 hivatali helyiségek alapszolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd - igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás - hozott csokorból
- pezsgőspoharak biztosítása
- zene CD-ről
- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft)


5.000.-
többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd - igény szerint
- gyűrűhúzás - dísztálca biztosítása
- virágátadás - hozott csokorból
- pezsgő felszolgálva (1.000.-)
- gyertya biztosítása (1.000.-)
-- anyakönyvvezető díja (5.000.-Ft)


7.000,-
11 Külső helyszín - jegyző által engedélyezett többlet-szolgáltatás - anyakönyvvezető hivatalos közreműködése
- ünnepi beszéd - igény szerint
- anyakönyvvezető díja (10.000.Ft)

10.000.-