• Vasútállomás

  • Gazdag szántók és ültetvények

  • Közösségi ház

  • Családi házak

  • Társas házak .

  • Református templom

  • Játszótér.

  • Pihenés és kikapcsolódás.

  • A csárdaszállási réteken.

Polgármesteri köszöntő - Polgármester életútja

Tartalomjegyzék

A Polgármester életútja

Petneházi Bálintné (Szöllősi Ida ) 1944. 08. 28-án születtem Köröstarcsán.
Nagy családos ( 9 gyermek ) szülők 5-dik gyermeke vagyok. Sajnos szüleim és két testvérem már nem él. Csárdaszállási vagyok, egész életemet itt éltem. A békéscsabai Sebess György Közgazdasági Technikumban érettségiztem, majd ezt követően a Csárdaszállási Petőfi Tsz-ben kezdtem el dolgozni és innen is mentem nyugdíjba korengedményes nyugdíjjal 1994-ben. Közben tanulmányaimat folytattam és megszereztem a felsőfokú személyi- és munkaügyi valamint társadalombiztosítási ügyintézői végezettséget. Férjezett vagyok, férjem Petneházi Bálint, aki szintén mindig Csárdaszálláson élt, él. A szakmája gépszerelő, diesel adagoló javító, ebben a munkakörben dolgozott pályakezdése óta nyugdíjazásáig , szintén a csárdaszállási Petőfi Termelőszövetkezetben. 1965-ben kötöttünk házasságot, két gyermekünk született, Bálint 1966-ban Ő szolgálatvezető és a Békéscsabai Mentőállomáson dolgozik, Békéscsabán lakik, még nőtlen. László 1970-ben született, mérnök, a Nokiánál dolgozik, nős , Ausztráliában Sydneyben élnek Thaiföldi feleségével Nillával, aki szintén a Nokiánál dolgozik. Két unokám van Natan 2009. július 31-én született és Monah 2011. január 14.

Eredményeim: Az 1994 évi polgármester választáson nyertem el a választópolgárok bizalmát, azóta folyamatosan látom el ezt a tisztséget. Az elért eredményeim közül a legbüszkébb a település önállóságának elérésére vagyok, mely 1997. Január 1.További eredményeim: Parkoló építés az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előtt, a temetőben Urnafal megépítése, Emlékpark, játszótér építése, a regionális egészséges ivóvíz beruházás megvalósítása, a belvízvédekezésben végzett eredményes munka, valamint a belvíz okozta károk, úgy a lakosságnak, mint az önkormányzat épületeiben, helyreállítása. Elkészült a település belterületén a belvízelvezető csatornák felújítása. Utak, járdák felújítása, Arany János utca, Rákóczi Ferenc utca burkolat felújítása, a Dózsa György utca kiszélesítése és felújítása, a külterületen a Győzelem út részbeni kiszélesítése és felújítása. A leromlott állagú önkormányzati épületek helyreállítása, az intézmény részbeni helyben tartása. Ez azért nagyon fontos, mert korábban mindig veszélyben volt az iskolánk, mert megakarták szüntetni a nem gazdaságos működtetés miatt. Az Iskola épületének felújítása és akadálymentesítése. Az óvoda épületének nyílászáróinak cseréje, fűtés korszerűsítése és akadálymentesítése. A Községháza épületének felújítása, mely a magas tetőszerkezet megépítése volt és ott bérlakásokat alakítottunk ki. A Háziorvosi rendelő átalakítása, felújítása, eszközellátottságának cseréje: új fogorvosi szék, számítógép, nyomtató, számítógépasztal, forgószék, digitális csecsemő mérleg, elektromos szemvizsgáló tábla, súly és magasságmérő. A Művelődési Ház felújítása, akadálymentesítése. A mindössze 2 szolgálati és 1 nem szolgálati bérlakás állomány 17-re növelése, oly módon, hogy 5 lakást vásároltunk, de ebből 2 db-ot a benne lakóknak értékesítettünk, 5 db-ot pedig egyéb rendeltetésű épületből, saját erőből alakítottunk ki, 8 db-ot pedig a Gazdasági Minisztériumtól valamint a Belügyminisztériumtól elnyert pályázat alapján valósítottunk meg. Sportszékház felújítás, ravatalozó felújítás, az iskola épületének átalakítása, felújítása, egy telephelyre költöztetése, így kialakítható lett egy tornaszoba és az Erőemelő klub részére egy helyiség a megüresedett iskola épületében. Az önkormányzat eszközellátottságának növelése, fűnyírók, karos kaszák, legjelentősebb a ráülős fűnyíró gép. Természetesen mindez nem valósulhatott volna meg a képviselők és a hivatal dolgozói segítsége nélkül.

A polgármester programjának ismertetése:

- A nehéz gazdasági helyzetet, a jelentős államháztartási hiányt, az önkormányzatok alulfinanszírozását, a politikai életben kialakult helyzetet, a lakosságot, vállalkozókat, gazdálkodókat érintő megszorító intézkedéseket figyelembe véve, a település önállóságának megtartása, intézményeinek működtetése valamint a település töretlen fejlődésének megtartása, a háziorvosi, gyermek szakorvosi, a fogorvosi valamint az orvosi ügyelet jelenlegi formában és színvonalon történő, a lakosság elvárásainak megfelelő ellátása, a legfontosabb a 4 éves programomban.

- Kistérségi ( 9 település) összefogásban Mezőberény határában az állati hulladék kezelőmű megvalósítása, mely a kezelőműn kívül Csárdaszálláson egy zárt hűtőtartályos gyűjtőedényzetet jelent. Az önerőn kívüli forrást pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.

- Kistérségünket ( 9 település ) összekötő széles sávú internet hálózat megépítése. Az önerőn felüli részre a forrás pályázat útján biztosított. MEGVALÓSULT.

- A Falutelep úti felhagyott szemétlerakó rekultivációja, melyre a forrás pályázati úton kívánjuk biztosítani. A kiviteli terv pályázaton nyert forrásból már elkészült. PÁLYÁZATUNK TÁMOGATOTT.

- Csárdaszállás belterületét elkerülő szilárd burkolatú út megépítése. (Falutelepi út egészen a Kisezüsti útig.) A forrást pályázati forrásból kívánjuk biztosítani.

- A kisezüsti út teljes felújítása, pályázati forrásból és a vállalkozók segítségével. Pályázat 2009-ben benyújtva, de támogatásban nem részsült. 2010-ben ismételten benyújtottuk a fejlesztésre a pályázatot, mely jelenleg elbírálás alatt áll.

- A Győzelem út felújítása, kiszélesítése két ütemben, a vasúti átjáróig, majd a Győzelem központig, szintén pályázati forrásból és a vállalkozók bevonásával. AZ ELSŐ ÜTEM MEGVALÓSULT.

- Belterületi szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása és ha szükséges felújítása. ARANY JÁNOS, RÁKÓCZI FERENC UTCÁK FELÚJÍTÁSA MEGVALÓSULT.

- Belterületen lévő járdák, karbantartása szükség szerint újak építése.

- Dózsa György út rekonstrukciójának megvalósítása, a költségre pályázatot nyújtunk be. DÓZSA GYÖRGY UTCA FELÚJÍTÁSA, KISZÉLESÍTÉSE MEGVALÓSULT.

- A félhalmi holtágak megközelítését szolgáló kerékpár út megépítése, pályázati forrásból.

- A Békés Megyei Önkormányzat, mint gesztor, összefogásában a kül- és belterületi csapadékvíz elvezetés beruházás tovább folytatása, a forrás címzett támogatás. A belterületen MEGVALÓSULT.

- Gyomaendrőd - Csárdaszállás – Mezőberény között a három település összefogásával kerékpár út megépítése, a költségekre pályázatot kívánunk benyújtani. A kerékpár út turisztikai célt szolgálna. ENGEDÉLYES TERVEK RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLNAK.

- A templom megépítésében közreműködni, hogy a beruházás mielőbb megvalósuljon. MEGVALÓSULT.

- A település érdekeit szem előtt tartva négy év alatt megtartani a lakosságot.

- A község vagyonának megőrzése, gyarapítása, ingatlanok állagának megérzése.

- A lakossággal és a vállalkozókkal a kialakított jó kapcsolat fenntartása.

- A sport és kulturális élet jelenlegi színvonalon történő működtetéséhez, a lehetőségéghez mérten, anyagi forrás előteremtéséhez segítség nyújtás és önkormányzati támogatás, sportoláshoz önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítása.

- A munkanélküliség kezelése, közhasznú munkavégzés, munkahely teremtés.

- Általános takarékosság az önkormányzatnál és intézményeiben,

- A belterületi csapadék elvezető árkok rendszeres karbantartása.

- Utolsónak hagytam, de lehet hogy első helyen kellene szerepelni a település szennyvíz csatorna hálózat megépítése, de sajnos erre van a legcsekélyebb esélyünk, ugyanis nincs rá lehetőségünk, hogy az önerőn felüli részre máshonnan pénzt tudjuk előteremteni, a lakosság pedig nem terhelhető.

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Petneházi Bálintné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Megyeri László aljegyző
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.