Megalakult az új Képviselő-testület

Október 21-én tartotta alakuló ülését Csárdaszállás Községi Önkormányzat öt évre választott Képviselő-testülete. Petneházi Bálintné polgármester vezetésével zajlott alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a választásról és átnyújtotta a megbízó leveleket a testületi tagoknak, majd a törvényben előírt esküt is letették a községi elöljárók. A polgármester javaslatára alpolgármesternek Nagy Zsoltnét választotta meg a testület. A törvényben előirt ellenőrző és véleményező feladatok elvégzésére az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének Makai Zsigmondot, tagságába Bodó Ferencné, Kovalcsikné Bakucz Mária képviselőket valamint Dr. Farkas János és Gulyásné Kádár Anna nem képviselő tagokat választotta meg.