Közmeghallgatás

December 18-án a művelődési házban került sor a Képviselő-testület ez évi utolsó rendes ülésére, amely egyben előre meghirdetett közmeghallgatás is volt. A közmeghallgatáson tájékoztatót tartott a Mezőberényi Rendőrőrs és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi kirendeltség a közrend és közbiztonság helyzetéről, illetve a téli fűtési időszakban jelentkező veszélyhelyzetekről. Ezt követően Petneházi Bálintné polgármester beszélt az Önkormányzat 2014 I-III. negyedévi gazdálkodásáról és ismertette az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját is. A testület döntött még a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló és a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletek megalkotásáról. Elfogadta a Gyomaközszolg Kft. társasági szerződésének módosítását és tájékoztatót hallgatott meg települési adó bevezetésének lehetőségéről. Ez utóbbi kérdésben úgy döntött, hogy a törvényi felhatalmazás ellenére nem kíván új adót bevezetni, az eddigi bevételeivel kíván hatékonyabban gazdálkodni és megoldani a község előtt álló feladatokat.
A megjelent lakosok hozzászólásaikban a közterületek rendjének javítását szorgalmazták és foglalkoztak még a Mártírok utcai vízvezeték rekonstrukció során előállt helyzettel is.