Elköszönt Dr. Csorba Csaba jegyző

Az április 23-án megtartott Képviselő-testületi ülésen köszönt el Dr. Csorba Csaba jegyző a csárdaszállási képviselőktől és a hivatali kirendeltség dolgozóitól. Ez az ülés volt az utolsó amit jegyzői tisztében töltött Csárdaszálláson, ugyanis május 1-től Budapesten a Színház és Filmművészeti Egyetemen fog dolgozni. Petneházi Bálintné az ülés végén megköszönte jegyző úr eddigi munkáját, hisz ő nemcsak az elmúlt két évben volt közös hivatal jegyzője, hanem korábban a település önálló hivatalának is. A több évtizedes szakmai munkája nagyban elősegítette a település folyamatos fejlődését, a kapcsolatok kiszélesítését.
Egyébként az önkormányzati testület több fontos kérdésben is döntött. Ezek közül ki kell emelni a 2014. évi gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadását, döntést a Mezőberény-Csárdaszállás közötti kerékpárút megépítése érdekében a kiviteli tervek aktualizálásáról, illetve egy későbbiekben kialakítandó idősek otthona helyéül szolgáló volt TSZ székház vételi szándékáról.