Novemberi Képviselő-testületi ülés

November 21-én tartotta rendes ülését Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. A képviselő-testület előtt a napirendek sorában elsőként a 2018. évi ellenőrzési terv szerepelt. Ezt követően döntöttek a Petőfi utca 17. szám alatt található Községháza épület tulajdonjogának rendezéséről. Ennek a lényege, hogy az átalakulás előtt álló Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet pontos tulajdonhányadának megállapítása érdekében az épület társasházzá lett átalakítva. Végül meghallgatta a testület a mezőőr és a mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót, majd elbírált egy lakásbérleti kérelmet.