• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

Pályázati felhívás hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 14. Hatósági feladatkör, mely I. és II. besorolási osztályban előírt végzettség alapján is betölthető.

Ellátandó feladatok:

Kereskedelmi igazgatás, Telepengedélyezési eljárás (bejelentés köteles ipari tevékenységek), Szálláshelyekkel kapcsolatos ügyintézés, Zenés-táncos rendezvények engedélyezési eljárás. Termőföldek értékesítése és haszonbérbe adása esetén hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálati munkatársként részt vesz az integrált ügyfélszolgálat tevékenységében. Üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatos ügyintézés. Működési engedély módosítása és leadása esetén a szükséges eljárást lefolytatja. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele. Szálláshely-szolgáltatás tevékenység bejelentéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása. Nem üzleti céllal működtetett szálláshelyek nyilvántartásba vétele. Telepengedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása. Zenés, táncos rendezvények nyilvántartásba vétele. Termőföldek értékesítése és haszonbérbe adása esetén hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, és interneten való közzététele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A munkakör betöltéséhez 3 hónap próbaidő,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • ECDL vizsga megléte,
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolatai.
 • Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, törvény általi megfeleltetéssel („a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 42. §-a azzal, hogy kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba”).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető nyújt, a 06-66/521-602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.1310/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.
 • Személyesen: Hoffmanné Szabó Gabriella, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztők
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Petneházi Bálintné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Megyeri László aljegyző
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pap Gábor informatikus
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.