• Vasútállomás

  • Gazdag szántók és ültetvények

  • Közösségi ház

  • Családi házak

  • Társas házak .

  • Református templom

  • Játszótér.

  • Pihenés és kikapcsolódás.

  • A csárdaszállási réteken.

Ösztöndíj pályázat a középiskolában tanulók részére

Az EFOP 1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül Csárdaszállás Község Önkormányzata ösztöndíj pályázatot hirdet a középiskolában tanulók részére.

A pályázat benyújtási határideje 2019. február 15. (péntek) 12 óra.


További részletek a cikk folytatásában.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tisztelt csárdaszállási Tanulók!

Csárdaszállás Községi Önkormányzata közzéteszi az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése a gyomaendrődi járásban” keretein belül a következő pályázatot, a középiskola 9. vagy magasabb évfolyamán tanuló diákok részére:

Települési Középiskolai Ösztöndíj pályázat

A települési középiskolai ösztöndíj a csárdaszállási állandó lakóhellyel rendelkező tanulók egy tanulmányi félévre, azaz 5 hónapra (2019. február 1 – 2019. június 30.) biztosított, havonta, utólag folyósított juttatása.

A települési ösztöndíj odaítélésének feltételei:

a) állandó csárdaszállási lakhely,
b) magyar állampolgárság,
c) utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
d) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatában megjelölt intézménynek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a) tanulmányi átlaga 4,0 feletti
b) az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft),

Az ösztöndíj odaítélése nem automatikus. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladja a pályázók száma, úgy a rangsorolás tanulmányi eredmény alapján történik. Támogatható keret maximum 2 fő.

A települési ösztöndíj összege 25.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat elnyerő tanulóknak a támogatási szerződés értelmében a folyósítás időtartamával megegyező ideig Csárdaszállás településen kell elhelyezkednie. Abban az esetben nem terheli a pályázót a fent említett kötelezettség, ha a tanuló a középiskolai oktatásból kikerülve felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait olyan terülten, amely Csárdaszállás hiányszakmának minősül.

Abban az esetben, ha az odaítélés valamelyik feltétele megszűnik, vagy a pályázó bármely adatában, illetve tanulói jogviszonyában változás történik, erről legkésőbb 5 munkanapon belül értesítenie kell a pályázat kiíróját.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázó aláírásával nyilatkozik az önkéntes programokban való részvételről.

A pályázatok leadási határideje: 2019. február 15. (péntek) 12 óra

A következő linkekről tölthető le a pályázati adatlap (DOCX) és az önkéntes programokban való részvételről szóló nyilatkozat (DOCX).

Pályázat benyújtásának módja: írásban, a pályázó által aláírva, két példányban, az erre rendszeresített pályázati adatlap nyomtatványon és az önkéntes programokban való részvételről szóló nyilatkozaton. A nyomtatvány leadható személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.), továbbá postai úton. A postára adás utolsó napja: 2019. 02. 15. A pályázók az elbírálás után a Polgármester döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információt Fülöp Mihály mentor nyújt a +36-30/4292479-es telefonszámon, vagy a személyesen a Csárdaszállási Művelődési Házban (5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 4-6.).

Csárdaszállás, 2019. január 10.

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

 

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Petneházi Bálintné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Megyeri László aljegyző
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.