Az önkormányzati ciklus utolsó képviselő-testületi ülése

Szeptember 24-én tartotta a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusra megválasztott Képviselő-testület az utolsó testületi ülését. Petneházi Bálintné polgármester vezetésével módosították Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét az időközben bekövetkezett változások miatt. Ezen túl véleményezték az általános iskolai körzethatárok tervezetét és döntöttek a Petőfi utca 17/4. szám alatti költség alapú bérlakásra benyújtott pályázatról is.

Az ülés végén Nagy Zsoltné alpolgármester a képviselő-testület, Pap-Szabó Katalin jegyző a hivatal dolgozói nevében nyújtott át emléklapot Petneházi Bálintné polgármester asszony részére, aki 1994 és 2019 között 25 éven vezette eredményesen Csárdaszállás Község Önkormányzatát.

Gratulálunk a szerkesztőség nevében is!