Alakuló képviselő-testületi ülés

Október 22-én Nagy Zsolt Sándorné polgármester elnökletével zajlott Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése. A testület meghallgatta Runa Andrásné Helyi Választási Bizottsági elnök beszámolóját, majd átvette a megbízólevelét és letette az esküt a HVB elnöke előtt. Nagy Zsolt Sándorné polgármester ciklusprogramjának ismertetését követően, a polgármester előterjesztése alapján megválasztotta alpolgármesternek Makai Zsigmond képviselőt. Döntött a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról. Végül megválasztotta az állandó bizottság elnökét és tagjait is. A képviselői kötelezettségekről szóló tájékoztatót követően a Szózat hangjaival zárult az alakuló ülés.

 

Makai Zsigmond alpolgármester, Fülöp Mihály bizottsági elnök, Nagy Zsolt Sándorné polgármester, Gulyásné Kádár Anna és Dobó Bettina képviselők.