Pályázati kiírás

Csárdaszállás Községi Önkormányzat határozott időre, maximum 5 évre szóló bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:

Csárdaszállás, Dózsa György utca 38. szám alatti

 

összkomfortos költségalapú bérlakásra.

 

A bérlakás 1 nappali, 1 félszoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és WC helyiségekből álló 51,43 m2 alapterületű.

 

A lakás bérleti díja: 11.600,- Ft/hó + lakásbiztosítási díj 1.365 Ft/hó.

 

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén térítésmentesen vehető át, vagy letölthető az interneten: www.csardaszallas.hu/.....

 

Benyújtás módja

benyújtás határideje

Személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csádaszállás, Petőfi u. 17.)

2020. január 31. 12.00 óra

 

Postai úton a fenti postacímre

a postára adás utolsó napja:

2020. január 29.

Elektronikus úton – https://epapir.gov.hu/ felületen

az elektronikus benyújtás utolsó napja: 2019. január 29.

 

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a tartalmazza, mely kimondja:

 

„7. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakított ki az önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található költségalapú bérlakás.

(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a Képviselő-testület állapítja meg a 8. §-ban foglalt jogosultsági feltételek alapján.

  1. § (1) A költségalapú bérlakásokra az a csárdaszállási állandó lakos pályázhat:
  2. a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
  3. b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés maximum 5 évre megállapított határozott időre köthető meg.

(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:

  1. a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
  2. b) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.

(4) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul megfelelel-e a költségalapú bérlakás bérlői jogosultsági feltételeinek.

(5) A pályázati jogosultsági feltételek fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést

- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, maximum 5 évre lehet meghosszabbítani a Képviselő-testület döntése alapján.

(6) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem felel meg a pályázati jogosultsági feltételeknek, akkor a határozott idő lejártával bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.”

 

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

Csárdaszállás, 2020. január 3.

 

 

Nagy Zsolt Sándorné sk.

polgármester