• Vasútállomás

  • Gazdag szántók és ültetvények

  • Közösségi ház

  • Családi házak

  • Társas házak .

  • Református templom

  • Játszótér.

  • Pihenés és kikapcsolódás.

  • A csárdaszállási réteken.

Pályázati felhívás óvodapedagógus munkakör betöltésére

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti óvodai gyermekcsoportban végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok. A munkakörhöz tartozó adminisztratív munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         szakmai igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

•         problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

•         türelem, tolerancia,

•         magas szintű kommunikációs készség,

•         korszerű módszertani tudás,

•         folyamatos önképzés igénye,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §, 18 évet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás)

•         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péterné intézményvezető nyújt, a 06-20/405-25-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.76 /2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

•         Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megismerését követően a munkáltató dönt, melyről írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyomaendrod.hu - 2020. február 7.

•         www.kistersegiovoda.hu - 2020. február 7.

•         www.csardaszallas.hu - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kistersegiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Petneházi Bálintné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Megyeri László aljegyző
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.