A szöveg időállapota: 2013.VII.1. -
Időállapot váltás: 1997.VII.10. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


9/1997. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon a Békés Megyei Vízművek Rt. tulajdonába adásáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2013. július 1-től.