A szöveg időállapota: 2013.VI.2. -
Időállapot váltás: 2013.VI.1. - 2013.VI.1.
2013.VI.2. -


12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2013. június 2-től.