A szöveg időállapota: 2013.X.15. - 2013.X.15.
Időállapot váltás: 2013.X.15. - 2013.X.15.
2013.X.16. -


20/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról szóló 7/2001. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról szóló 7/2001. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Gazdasági Minisztérium által megfizetett pályázat során elnyert, központi költségvetési előirányzat felhasználásával megépült önkormányzati bérlakások (továbbiakban költségalapú bérlakások) bérleti díját az 1. melléklet, a szociális jellegű bérlakások bérleti díját a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékle lép.

(2) Az ÖR. 2. mellékleteként kiegészül e rendelet 2. mellékletével.

3. § Ez a rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet 20/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségalapú bérlakások
A B C D
1 Bérlakás címe Komfort-fokozat Lakbér összege Ft/hó
2 Dózsa Gy. u. 30. összkomfort 51,43 11.600
3 Dózsa Gy. u. 32. összkomfort 51,43 11.600
4 Dózsa Gy. u. 34. 7. összkomfort 51,43 11.600
5 Dózsa Gy. u. 38. összkomfort 51,43 11.600
6 Petőfi u.17/1 összkomfort 74,99 20.550
7 Petőfi u.17/2 összkomfort 41,5 11.400
8 Petőfi u.17/3 összkomfort 40,41 11.100
9 Petőfi u.17/4 összkomfort 61,49 16.800

2. melléklet 20/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapú bérlakások
A B C D
1 Bérlakás címe Komfort-fokozat Lakbér összege Ft/hó
2 Kossuth L. u. 10. komfortos 70 7.000
3 Kossuth L. u. 37. összkomfort 79,25 13.200
4 Csárda u. 7. összkomfort 68 11.400
5 Csárda u. 9. összkomfort 76,04 12.700
6 Csárda u. 11. komfortos 60 6.000
7 Csárda u. 7/2/A komfortos 38,15 3.815
8 Csárda u. 7/2/B komfortos 38,15 3.815
9 Jókai u. 2/A összkomfort 37 6.200
10 Petőfi u. 2. komfortos 50 5.000
11 Dózsa Gy. u. 19/4 összkomfort 78 13.000
12 Falutelep köz 3. összkomfort 71,09 11.900