A szöveg időállapota: 2015.IV.25. - 2015.IV.25.
Időállapot váltás: 2015.IV.25. - 2015.IV.25.
2015.IV.26. -


8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzata Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésben „ , vagy magánszemély ” szövegrész.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.