A szöveg időállapota: 2017.IX.15. - 2017.IX.15.
Időállapot váltás: 2017.IX.15. - 2017.IX.15.
2017.IX.16. -


12/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapú bérlakások
A B C D
1 Bérlakás címe Komfort fokozat Lakbér összege Ft/hó
2 Kossuth L. u. 10. komfortos 70 7.000
3 Kossuth L. u. 37. komfortos 79,25 13.200
4 Csárda u. 7. komfortos 68 11.400
5 Csárda u. 11. komfortos 60 6.000
6 Csárda u. 7/2/A komfortos 38,15 3.815
7 Csárda u. 7/2/B komfortos 38,15 3.815
8 Jókai u. 2/A komfortos 37 6.200
9 Petőfi u. 2. komfortos 50 5.000
10 Dózsa Gy. u. 19/4 komfortos 78 13.000
11 Arany J. u. 6. komfortos 115,88 19.900
12 Arany J. u. 18. komfortos 77,39 13.300