Képviselő-testületi ülés

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. június 25. napján 13 órakor tartja ülését
a Községháza emeleti tanácskozó termében

További részletek a folytatásban

 

Napirend:

1. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Csárdaszállás, Csárda utca 52/4 és 52/5 hrsz.-ú ingatlanok vagyoni minősítése
3. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
4.Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi
munkaprogramja
5. Csárdaszállás, Petőfi utca 2. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
6. Kiegyenlítő bérrendezés
7. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)