• Vasútállomás

  • Gazdag szántók és ültetvények

  • Közösségi ház

  • Családi házak

  • Társas házak .

  • Református templom

  • Játszótér.

  • Pihenés és kikapcsolódás.

  • A csárdaszállási réteken.

P Á L Y Á Z A T

Levelezési cím: 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. Telefon: +36-66-426-066
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: www.csardaszallas.hu

Csárdaszállás Községi Önkormányzat határozott időre, maximum 1 évre szóló
bérbeadásra
P Á L Y Á Z A T O T
ír ki a:
Csárdaszállás, Petőfi utca 17/3. szám alatti
összkomfortos költségalapú bérlakásra.


A bérlakás 1 nappali, 1 félszoba, konyha, előszoba, fürdőszoba és WC,
helyiségekből álló 40,41 m2 alapterületű.
A lakás bérleti díja: 11.100,- Ft/hó + lakásbiztosítási díj.
A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén
térítésmentesen vehető át, vagy letölthető az interneten: www.csardaszallas.hu
Benyújtás módja benyújtás határideje
Személyesen a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási
Kirendeltségén (5621 Csádaszállás, Petőfi
u. 17.)

2023. szeptember 11. 12.00 óra

Postai úton a fenti postacímre a postára adás utolsó napja:
2023. szeptember 7.
Elektronikus úton –
https://epapir.gov.hu/ felületen

az elektronikus benyújtás utolsó napja:
2023. szeptember 7.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016.
(VI. 2.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a tartalmazza, mely kimondja:

„7. § (1) A költség alapú bérlakás az az önkormányzati bérlakás, melyet a bérlakás
állomány növelését szolgáló központi költségvetési előirányzatból alakított ki az
önkormányzat. Költségalapon bérbe adandó lakás az 1. mellékletben található
költségalapú bérlakás.
(2) A költségalapú lakásra való jogosultságot a Képviselő-testület állapítja meg a 8. §-ban
foglalt jogosultsági feltételek alapján.
8. § (1) A költségalapú bérlakásokra az pályázhat:
a) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem
rendelkezik,
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a
szociális vetítési alap másfélszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés maximum 1 évre megállapított
határozott időre köthető meg.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő,
aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek
szakember ellátottságát javítja,
b) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak
saját háztartásukban.
(4) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát
megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete
alapján változatlanul megfelel-e a költségalapú bérlakás bérlői jogosultsági feltételeinek.
(5) A pályázati jogosultsági feltételek fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti
szerződést
- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra,
maximum 1 évre lehet meghosszabbítani a Képviselő-testület döntése alapján.
(6) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem felel meg a pályázati jogosultsági
feltételeknek, akkor a határozott idő lejártával bérleti jogviszonya megszűnik, s a
bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak át kell adnia.
Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.”
Csárdaszállás, 2023. augusztus 29.
Nagy Zsolt Sándorné sk.
polgármester

 

költségalapú pályázati kiírás

költségalapú_pályázati_adatlap

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.