• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

P Á L Y Á Z A T

Csárdaszállás Községi Önkormányzat határozott időre, maximum 1 évre szóló bérbeadásra

 

P Á L Y Á Z A T O T

 

ír ki a:

 

Csárdaszállás, Arany János utca 18. szám alatti

 

összkomfortos szociális bérlakásra.

 

A bérlakás 2 szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba , helyiségekből álló 77,39 m2 alapterületű.

 

A lakás bérleti díja: 13.300,- Ft/hó + a mindenkor érvényes lakásbiztosítási díj.

 

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén térítésmentesen vehető át, vagy letölthető az interneten: www.csardaszallas.hu

 

Benyújtás módja

benyújtás határideje

Személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csádaszállás, Petőfi u. 17.)

2024.  március 13. szerda 16.00 óra

 

Postai úton a fenti postacímre

a postára adás utolsó napja:

2024. március 11. hétfő

Elektronikus úton – https://epapir.gov.hu/ felületen

az elektronikus benyújtás utolsó napja: 2024. március 13. szerda

 

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a tartalmazza, mely kimondja:

9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 2. mellékletben található szociális bérlakás.

(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének vizsgálata alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(3)5 Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap ötszörösét, egyedül élő személy esetén öt és félszeresét.

(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a)6 a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a szociális vetítési alap ötvenszeresét,

b)7 a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a szociális vetítési alap ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.

(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:

 1. a) két személyig: 1-2 lakószoba,
 2. b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
 3. c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,

d)8 legalább öt személy esetén: minimum 3 lakószoba.

10. § (1)9 A rászoruló személlyel szociális alapon megkötött lakásbérleti szerződés maximum 1 évre megállapított, határozott időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.

(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.

(3)10 Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 1 évre lehet meghosszabbítani a Képviselő-testület döntése alapján.

(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő lejártával bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.

 

 

Csárdaszállás, 2024. február 23.

 

 

Nagy Zsolt Sándorné sk.

polgármester

 

 

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.