• Vasútállomás

  • Gazdag szántók és ültetvények

  • Közösségi ház

  • Családi házak

  • Társas házak .

  • Református templom

  • Játszótér.

  • Pihenés és kikapcsolódás.

  • A csárdaszállási réteken.

Babaköszöntő ünnepség

December 19-én a Községháza dísztermében bensőséges ünnepség keretében köszöntötte az önkormányzat nevében Petneházi Bálintné polgármester asszony Csárdaszállás legifjabb polgárait. A 2013. augusztus 15-én született Szentpéteri Gabriellát és 2013. október 26-án született Váróczy Hajnalkát köszöntötték a jelenlévők, akiknek szülei az önkormányzat 2001-ben alkotott rendelete értelmében emléklapban és 25.000 forintos pénzadományban részesültek.

 

 

Az ünnepségen készült összes fotó a Képgalériában érhető el.

Petneházi Bálintné polgármester köszöntője

Kedves vendégeink!

Tisztelettel köszöntöm a Babaköszöntő ünnepségünkön megjelenteket. Ünnepségünk keretében kerül sor a minden évben szokásos emléklap és pénzadomány átadására. Ezért külön is nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő gyermekeket és szüleiket.

Egy család életében a legjelentősebb és legszebb esemény egy új jövevény érkezése, mellyel az utóbbi egy évben kettő család büszkélkedhet.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Csárdaszállás település elmondhatja, hogy minden évben születnek gyermekek, mert bizony van olyan kistelepülés, ahol egy évben egy gyermek sem születik. Sajnos azonban még így is nagyon csökkenő a lakosság szám, mert az elhalálozások száma meghaladja a születések számát. Ez annak tudható be, hogy elöregedett a település lakossága, reméljük évek múlva ez meg fog változni és ez a szép, élhető kistelepülés meg fog fiatalodni. 

Mindenki előtt ismert, hogy Csárdaszállás község képviselő testülete a 2000. március 30-án megtartott képviselő testületi ülésén a 26-os számú határozatában, a millennium tiszteletére olyan döntést hozott, hogy a 2000. március 30-dika előtt is állandó csárdaszállási lakcímmel rendelkező azon családok részére, akiknek 2000 és 2001 évben gyermekük születik, a megszületett gyermeknek millenniumi csecsemő címet adományoz és ezzel együtt 25.000,- Ft összegű készpénzt ad át. Ezek a gyermekek ma már 11 - 12 évesek. A képviselő testület tagjai úgy gondolták, hogy ezt a szép gesztust továbbra is folytatni kellene, ezért módosítottuk a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásról szóló 10/2001. (XI. 19.) önkormányzati rendeletünket. Ebben a rendeletünkben hasonló feltételek fennállása esetében, mint a millennium évében született gyermekeknél, minden évben augusztus 20-án vagy október 23-án az addig megszületett gyermekek részére Emléklapot és 25.000,-Ft pénzadományt adunk. Ez évben sem augusztus 20-án, sem október 23-án nem rendeztünk és nem rendezünk ünnepséget, ezért az emléklap és a pénzadomány átadására ezen az ünnepségen, melyet a település megalakulásának 60-dik évfordulójának tiszteletére tartunk, kerül sor.

A Millennium évében, 2000-ben 4 gyermeknek, akik megkapták a Millenniumi csecsemő oklevelet Békési Bálint, Karsai Bence, Nagy Dóra és Vörös Balázs.
2001-ben 4 gyermeknek,
2002-ben 3 gyermeknek,
2003-ban 3 gyermeknek,
2004-ben 4 gyermeknek,
2005-ben 3 gyermeknek,
2006-ban 3 gyermeknek,
2007-ben 2 gyermeknek,
2008-ban 3 gyermeknek,
2009-ben 3 gyermeknek,
2010-ben 5 gyermeknek, 
2011-ben 4 gyermeknek
2012-ben 6 gyermeknek és most
2013-ban 2 gyermeknek adtunk, adunk át emléklapot és pénzadományt.
 
Az elmondott kis bevezető után csárdaszállás község képviselő testülete nevében nagy tisztelettel köszöntöm a Csárdaszálláson 2012. szeptember 29-től 2013. december 19-ig született kettő gyermeket és szüleiket, rokonaikat és Születési sorrendben adom át az Emléklapot és a pénzadományt:

Szentpéteri Magdolna és Szentpéteri Gyula 2013. augusztus 15-én született Szentpéteri Gabriella nevű gyermekének adom át az Emléklapot és a pénzadományt. Gratulálok a szülőnek a gyermekáldáshoz.

Váróczy Margit és Váróczy László 2013. október 26-án született Váróczy Hajnalka nevű gyermekének adom át az Emléklapot és a pénzadományt. Gratulálok a szülőknek a gyermekáldáshoz.

Még egyszer gratulálok a szülőknek a gyermekáldáshoz és még további gyermekek vállalására biztatom őket, legyen hozzá erejük, egészségük és anyagi tehetségük is.

A gyermekeknek pedig azt kívánom, hogy nőjenek fel boldog családi környezetben, legyen életük gondtalan, hosszú, melyhez kívánok jó egészséget, felnőtt életükben boldogulást, boldog szép jövőt és azt kérem tőlük, melyet ők most még nem is értenek meg, hogy bárhová sodorja is őket az élet rohanó árja, soha ne feledjék, hogy bölcsőjük Csárdaszálláson ringott, erre legyenek nagyon büszkék és mindig szeretettel gondoljanak szűkebb kis hazájukra, Csárdaszállásra és annak lakosaira.

Azért, mert szerettek   jöttem a világra.
Lettem új fénycsillag   szülők boldogsága.
Szeressetek mindig,       ilyen szeretettel
A kincsetek vagyok,    pici kincs, de ember.

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztők
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Petneházi Bálintné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Megyeri László aljegyző
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pap Gábor informatikus
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.